Glossary: Trafficking - Two Stories

Here is a glossary for the listening text. You wili find an introduction, as well as tasks for the text, on p. 170 of Access to International English.

glossary2

relative slektning

to persist å stå på sitt

boarding school internatskole

duty plikt, oppgave / plikt, oppgåve

to exceed å overgå

attorney advokat

charge tiltale

skilled welder faglært sveiser / faglært sveisar

detail avdeling

estate eiendom/eigedom

menial simpel

plumbing rørleggerarbeid/røyrleggararbeid

false pretense falske forutsetninger / falske føresetnader

exploited utnyttet/utnytta

to seethe å koke

ordeal prøvelse